Event Calendar

«
»
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
September
September
September
September
September
1
2
3
4
5
6
 • Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  9:00 AM-5:00 PM
  06/10/2021-31/10/2021
  105 Punggol Road. Singapore 546636
 • Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui Opening Ceremony

  Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui Opening Ceremony

  9:30 AM-12:00 PM
  06/10/2021
  105 Punggol Road. Singapore 546636
7
 • Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  9:00 AM-5:00 PM
  07/10/2021-31/10/2021
  105 Punggol Road. Singapore 546636
8
 • Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  9:00 AM-5:00 PM
  08/10/2021-31/10/2021
  105 Punggol Road. Singapore 546636
9
 • Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  9:00 AM-5:00 PM
  09/10/2021-31/10/2021
  105 Punggol Road. Singapore 546636
10
 • Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  9:00 AM-5:00 PM
  10/10/2021-31/10/2021
  105 Punggol Road. Singapore 546636
 • Services on the Buddha Of Healing

  Services on the Buddha Of Healing

  9:30 AM-12:00 PM
  10/10/2021
  105 Punggol Road. Singapore 546636
11
 • Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  9:00 AM-5:00 PM
  11/10/2021-31/10/2021
  105 Punggol Road. Singapore 546636
12
 • Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  9:00 AM-5:00 PM
  12/10/2021-31/10/2021
  105 Punggol Road. Singapore 546636
13
 • Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  9:00 AM-5:00 PM
  13/10/2021-31/10/2021
  105 Punggol Road. Singapore 546636
14
 • Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  9:00 AM-5:00 PM
  14/10/2021-31/10/2021
  105 Punggol Road. Singapore 546636
15
 • Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  9:00 AM-5:00 PM
  15/10/2021-31/10/2021
  105 Punggol Road. Singapore 546636
16
 • Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  9:00 AM-5:00 PM
  16/10/2021-31/10/2021
  105 Punggol Road. Singapore 546636
17
 • Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  9:00 AM-5:00 PM
  17/10/2021-31/10/2021
  105 Punggol Road. Singapore 546636
18
 • Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  9:00 AM-5:00 PM
  18/10/2021-31/10/2021
  105 Punggol Road. Singapore 546636
19
 • Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  9:00 AM-5:00 PM
  19/10/2021-31/10/2021
  105 Punggol Road. Singapore 546636
20
 • Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  9:00 AM-5:00 PM
  20/10/2021-31/10/2021
  105 Punggol Road. Singapore 546636
21
 • Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  9:00 AM-5:00 PM
  21/10/2021-31/10/2021
  105 Punggol Road. Singapore 546636
22
 • Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  9:00 AM-5:00 PM
  22/10/2021-31/10/2021
  105 Punggol Road. Singapore 546636
23
 • Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  9:00 AM-5:00 PM
  23/10/2021-31/10/2021
  105 Punggol Road. Singapore 546636
24
 • Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  9:00 AM-5:00 PM
  24/10/2021-31/10/2021
  105 Punggol Road. Singapore 546636
 • Threefold Refuge and Precept Ceremony

  Threefold Refuge and Precept Ceremony

  9:30 AM-12:00 PM
  24/10/2021
  105 Punggol Road. Singapore 546636

  Renunciation Day Of Bodhisattva Kuan Yin

25
 • Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  9:00 AM-5:00 PM
  25/10/2021-31/10/2021
  105 Punggol Road. Singapore 546636
26
 • Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  9:00 AM-5:00 PM
  26/10/2021-31/10/2021
  105 Punggol Road. Singapore 546636
27
 • Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  9:00 AM-5:00 PM
  27/10/2021-31/10/2021
  105 Punggol Road. Singapore 546636
28
 • Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  9:00 AM-5:00 PM
  28/10/2021-31/10/2021
  105 Punggol Road. Singapore 546636
29
 • Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  9:00 AM-5:00 PM
  29/10/2021-31/10/2021
  105 Punggol Road. Singapore 546636
30
 • Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  9:00 AM-5:00 PM
  30/10/2021-31/10/2021
  105 Punggol Road. Singapore 546636
31
 • Zeng – Fu – Yan – Shou -Fa – Hui Closing Ceremony

  Zeng – Fu – Yan – Shou -Fa – Hui Closing Ceremony

  8:30 AM-5:00 PM
  31/10/2021
  105 Punggol Road. Singapore 546636
 • Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  Zeng – Fu – Yan – Shou – Fa – Hui

  9:00 AM-5:00 PM
  31/10/2021-31/10/2021
  105 Punggol Road. Singapore 546636
November
November
November
November
November
November
error: